ÀREES MUNICIPALS

Batle, Sr. Joan Verger Rosiñol

Correu electrònic: batle@ajmontuiri.net

  • - Urbanisme i habitatge: Tràmits urbanístics, normes subsidiàries, catàleg de camins
  • - Participació ciutadana: Llistat d'associacions de Montuïri, reserva d'espais naturals

1r Tinent de Batle, Sr. Biel Pocoví Ferrando

Correu electrònic: bpocovi@ajmontuiri.net

  • - Agricultura i medi ambient: Residus, agricultura
  • - Serveis socials i salut: Sanitat, serveis socials

2n Tinent de Batle, Sra. Mª Teresa Martínez Marcus

Correu electrònic: tmartinez@ajmontuiri.net

  • - Economia i hisenda: Sistema tributari local, fons tributàries locals, calendari del contribuent, llocs i terminis per al pagament, ordenances i reglaments no fiscals, pressupost municipal, liquidació pressupost municipal
  • - Turisme i noves tecnologies: Turisme a Montuïri, punt d'informació ocupacional, servei promoció econòmica Mancomunitat, llistat empreses de Montuïri, punt d'informació europeu, noves tecnologies

Regidora, Sra. Mª Francisca Pocoví Melià

Correu electrònic: mfpocovi@ajmontuiri.net

  • - Educació i cultura: Educació, cultura, infància
  • - Fires i festes

Regidor, Sr. Octavi Rechach Bauza

Correu electrònic: orechach@ajmontuiri.net

  • - Esports i joventut: Instal·lacions esportives, clubs esportius, joventut