ECONOMIA - HISENDA

Sistema tributari local, fons tributàries locals, calendari del contribuent, llocs i terminis per al pagament, ordenances i reglaments no fiscals, pressupost municipal, liquidació pressupost municipal.

Responsable: Sra. Mª Teresa Martínez Marcus

Correu electrònic: tmartinez@ajmontuiri.net