Creixement i Desenvolupament

Promoció econòmica

La Mancomunitat Pla de Mallorca està integrada pels catorze municipis del centre de Mallorca ( Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Sant Joan, Santa Eugènia, Sencelles, Sineu i Villafranca). L'ajuntament de Montuïri n'hi forma part i té mancomunats, els serveis de recollida de residus urbans, els serveis socials, els cursos d'educació d'adults i els serveis de promoció econòmica.

L' Àrea de Promoció econòmica de la Mancomunitat Pla de Mallorca és un servei gratuït creat per a:

 • Fomentar l'ocupació
 • Millorar la formació i capacitació professional
 • Promoure la creació empresarial
 • Impulsar el desenvolupament econòmic local

Es dirigeix:

 • A aquells que cerquen feina o volen millorar la que tenen
 • A aquells que volen orientar la seva trajectòria professional
 • A aquells empresaris que cerquen treballadors
 • A aquells que volen crear el seu propi negoci
 • A aquells empresaris que volen saber d'ajuts que es concedeixen per a consolidar i fer créixer el seu negoci.

S'ofereix

 • Orientació laboral
 • Borsa de feina
 • Formació
 • Desenvolupament local

Més informació:

Orientació laboral

Les persones interessades en rebre orientació laboral han de telefonar al número del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB): 971 72 86 25 i 971 72 45 25 qui derivarà al usuari al orientador corresponent al seu municipi.

És un servei d'assessorament per a la recerca d'ocupació, dirigit a persones d'entre 16 i 65 anys que desitgin incorporar-se al mercat de treball a curt, mitjà o llarg termini o que cerquin una millora professional. Està adreçat a persones que visquin a algun poble de la Mancomunitat Pla de Mallorca

Més informació:

Borsa de feina

Persones desocupades: La Borsa de feina pretén millorar la capacitat d'inserció laboral de les persones desocupades o en recerca de millora de feina dels municipis del Pla de Mallorca.

Si us interessa una oferta de feina telefonau i us donarem les dades de contacte corresponents (no s'admetran currículums per correu electrònic):

Aquí trobareu les ofertes de feina actualitzades setmanalment.

Empreses: Es disposa d'un servei de borsa de feina gratuït dirigit a totes les empreses que necessitin contractar personal, a la que se li dóna difusió a traves de diversos canals per tal de trobar el personal amb el perfil que es sol·licita en la major brevetat possible d'una manera àgil i eficaç. Si sou empresari/ària i voleu fer-nos arribar la vostra oferta de feina podeu contactar: al Tel. 971 83 04 41 o a la següent adreça de correu electrònic: adl@mancomunitatplademallorca.net

Formació

A la mancomunitat s'ofereixen cursos, tallers d'ocupació, escoles tallers i activitats formatives, per tal d'aconseguir un major nivell de formació i millorar la teva situació laboral.

Formació ocupacional

Aquí teniu les dades dels cursos de formació ocupacional destinats (preferentment) a persones desocupades programats per al període 2010-2011, que realitzarem en col·laboració amb la Conselleria de Turisme i Treball, , i que probablement es tornaran a presentar en futures convocatòries.

Si vos voleu inscriure, emplenau el full de demanda, i ens ho remeteu a promocio@mancomunitatplademallorca.net juntament amb fotocòpia del DNI/NIE i trajeta d'atur o bé inscriu-vos a l'oficina de la Mancomunitat

Més informació

Educació de persones adultes

L'educació de persones adultes té la finalitat d'oferir a totes les persones adultes la possibilitat d'adquirir, actualitzar o ampliar els seus coneixements a nivell personal i professional.

Apuntar-se als cursos d'Educació de Persones Adultes que organitza la Mancomunitat vol dir conèixer gent, fer noves amistats, aprendre coses noves i adquirir noves competències que ens facilitaran l'accés al mon laboral o ens permetran gaudir del nostre temps d'oci lliure.

Per a més informació:

La nostra oferta formativa abraça diferents opcions: Cursos d'oci i temps lliure, Cursos d'ensenyament formal, Ensenyaments inicials (EI), Educació secundaria per a persones adultes (ESPA), Formació professional (CFGM), Cursos d'ensenyament no formal, Preparació proves d'accés al CFGS, Preparació proves d'accés UIB, Preparació per a les proves d'avaluació i certificació de coneixements de català, Idiomes, Tecnologies de la informació i comunicació, etc.

Desenvolupament local

És un servei que dóna suport a les iniciatives empresarials i econòmiques que contribueixin al desenvolupament dels municipis del Pla, facilitant:Assessorament a la creació i consolidació empresarial i informació sobre ajuts i subvencions relacionats amb la creació i consolidació empresarial.

Àrea de Promoció econòmica de la Mancomunitat Pla de Mallorca

Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Montuïri

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00

 Carpetes