FORMACIÓ I COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Grup municipal Mes per Montuïri (MES)

  • - Integrat pels Regidors, D. Joan Verger Rosiñol, D. Biel Pocoví Ferrando, Dª. Maria Francisca Pocoví Melià, Dª. Maria Teresa Martínez Marcús i D. Octavi Rechach Bauzà.
  • - Portaveu D. Biel Pocoví Ferrando. Suplent : D. Joan Verger Rosiñol.

Grup municipal Partido Popular (PP)

  • - Integrat pels Regidors, D. Jaume Bauçà Mayol, Dª. María Elena Jaume Sastre, D. Gabriel Nicolau Sastre, Dª. Catalina María Ribas Nicolau i D. Joan A. Ramonell Miralles.
  • - Portaveu D. Jaume Bauçà Mayol. Suplent : D. Joan A. Ramonell Miralles.

Grup municipal PSIB-PSOE (PSOE)

  • - Integrat pel Regidor D. Guillem Mas Miralles.
  • - Portaveu D. Guillem Mas Miralles.

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL MITJANÇANT 5 ÀREES D'ACTUACIÓ

1r. Tinent de Batle, Senyor Biel Pocoví Ferrando: àrees de serveis d’Agricultura i Medi Ambient i Serveis Socials i Salut.

2n. Tinent de Batle, Senyora Maria Teresa Martínez Marcús: àrees d’Economia i Hisenda, Turisme i Noves Tecnologies.

Regidora, Senyora Maria Francisca Pocoví Melià: àrees d’Educació i Cultura, Fires i Festes.

Regidor, Senyor Octavi Rechach Bauzà: àrees d’Esports i Joventut.

Batlia, Senyor Joan Verger Rosiñol: àrees d’Urbanisme, Habitatge i Participació Ciudatana.