Programa Visibles 2018
L'Ajuntament ha contractat un treballador a jornada completa durant 6 mesos...
En el marc del programa SOIB VISIBLES 2018.

En aquest programa hi participa el SOIB i ha estat finançat pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Aquest programa financia projectes per millorar l’ocupabilitat de les persones mitjançant la contractació de treballadors de més de 35 anys d’edat (prioritzant els majors de 53 anys), inscrites com a demandants desocupades en el SOIB almenys dotze dels divuit mesos anteriors al moment de fer la preselecció, que preferentment no cobrin prestació o subsidi d’atur.

La selecció dels beneficiaris s’ha dut a terme en col•laboració amb el SOIB durant el mes de juliol, tenint en compte els criteris d’accés i prioritat establerts en la convocatòria.

El treballador contractat per l’ajuntament per a desenvolupar obres o serveis d’interès general o social començat el dia 12 de juliol. El projecte a desenvolupar a Montuïri és el següent: “Treballs de Manteniment a l’escola CEIP Joan Mas I Verd de Montuïri”.

Igualment el treballador també rebrà orientació mitjançant un itinerari d’orientació facilitat pels tècnics del SOIB.

Montuïri, 17 de juliol de 2018
Bookmark and Share