PROGRAMA SOIB VISIBLES 2017
L'Ajuntament de Montuïri ha contractat el passat 9 d’octubre un treballador a jornada completa durant 6 mesos, en el marc del programa SOIB VISIBLES 2017.

El citat programa facilita que les entitats locals contractin treballadors de més de 35 anys d’edat (prioritzant els majors de 53 i 45 anys) que en l'últim any i mig faci coma mínim 12 mesos que estan desocupats i no cobrin cap prestació ni subsidi. La citada contractació està finançada amb fons del SOIB mitjançant Conferència Sectorial.

La selecció dels beneficiaris s’ha dut a terme en col·laboració amb el SOIB durant el mes de setembre, tenint en compte els criteris d’accés i prioritat establerts en la convocatòria (treballadors de més edat, amb un nivell no superior a EGB o amb càrregues familiars), i els perfils professionals (ocupacions) demandats per les diferents àrees de l’Ajuntament on es desenvolupen els projectes.

Els projectes a desenvolupar a Montuïri és el següent: “Projecte de pintura a edificis de titularitat pública a Montuïri (CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri i oficines municipals)”.


Bookmark and Share