Jornades d'arquitectura tradicional

L’arquitectura tradicional ha configurat el nostre paisatge i els escenaris de la nostra història. En la seva gran diversitat, amb la seva captivadora creativitat i harmonia amb el medi natural, és un dels àmbits patrimonials més ric i variat.

Es considera arquitectura tradicional el conjunt de construccions que sorgeixen d’implantar la comunitat en el territori i que manifesten en la diversitat i en l’evolució l’adaptació ecològica, tant en els condicionants i recursos naturals, com en els processos històrics i models socioeconòmics que s’han desenvolupat a cada lloc.

Formen part de l’arquitectura tradicional una gran diversitat de construccions, des dels habitatges urbans i rurals, passant per la denominada arquitectura del treball (molins, tafones, cellers, forns de calç, pous de neu, escars, etc.) i les infraestructures (camins, marges, parets, sèquies, fonts, rentadors, eres, aljubs, etc.).

La seva importància és cabdal com a expressió d’una societat, com a reflex de les condicions geogràfiques i com a suport del patrimoni immaterial.

Malgrat això, l’arquitectura tradicional està abocada a l’abandonament, a la transformació i a la desaparició, sense que la societat articuli els mecanismes suficients per salvaguardar-la.

Davant aquesta situació, el Consell de Mallorca, a través del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, i l’Ajuntament de Montuïri organitzen aquestes primeres jornades, amb l’objectiu d’encetar una línia de feina i un lloc d’encontre per als professionals vinculats a l’arquitectura tradicional, però també per a les persones propietàries i usuàries.

El camp d’estudi és molt ample, per tant, centram aquestes primeres jornades en els habitatges permanents i, sobretot, en les diferents tipologies arquitectòniques, urbanes o rurals, de les diverses comarques mallorquines. En anys successius, abordarem altres construccions o aspectes, com puguin ser les tècniques i els materials tradicionals.

Les jornades es faran els dies 15 i 16 de març a la sala d’actes de l'edifici polivalent situat al carrer del Molinar, s/n de Montuïri.

La inscripció a les jornades és gratuïta i es tramita a la Seu electrònica del Consell de Mallorca.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços