Anunci: Contractació laboral temporal d'una plaça de Dinamitzador Sociocultural i Juvenil per substitució de baixa per maternitat
Data publicació anunci: 30 de gener de 2019

Data publicació llistat provisional admesos i exclosos: 11 de febrer de 2019

Data publicació llistat definitiva admesos i exclosos: 15 de febrer de 2019
Bookmark and Share