Ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport del material esportiu

BOIB NÚM 013 - 31 / GENER / 2017
CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, CULTURA I ESPORTS
Resolució del conseller de Transparència, Cultura i Esports per la qual es convoquen ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport del material esportiu entre les illes de la comunitat autònoma, a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius dels anys 2017, 2018 i 2019
5. Termini per presentar les sol·licituds
5.1 El termini per presentar les sol·licituds és el següent:
— Campionats o proves fets des de l’01/11/2016 fins a la data de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB: el termini per presentar les sol·licituds és d’un mes des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
— Campionats o proves fets des del dia següent a la data de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB fins al 31/10/2019: el termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies naturals a partir de l’endemà de la realització del campionat, prova esportiva o partit.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços