Empresa de Serveis Municipals Murta, S.L.: contractació de l’obra dotació de serveis de la unitat d’actuació UA-01
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
4 de novembre de 2010
Arxius adjunts:
Modificació anunci contractació UA1-1 (6 KB)
Data publicació a la web: 5 de novembre de 2010
Emprenta digital SHA1: d26b24b4213a120d94bcdd95769855d9142280e7
Plec de clàusules administratives (79 KB)
Data publicació a la web: 4 de novembre de 2010
Emprenta digital SHA1: 3d5ca2cf102b240e0e3eb5364b1466a2baa69c6d
Anunci al BOIB núm 160, 04/11/2010 (13 KB)
Data publicació a la web: 4 de novembre de 2010
Emprenta digital SHA1: b4536ca92adc7821673d54c579141fb2e403bb8a