Gestió dels serveis del cementiri municipal de Montuïri
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
1 de febrer de 2019
Arxius adjunts:
Pliego condiciones (241 KB)
Data publicació a la web: 1 de febrer de 2019
Emprenta digital SHA1: 99f6b68a553d9ae7bdfd6e8cd964e75447570fe2
Anunci contractació (74 KB)
Data publicació a la web: 1 de febrer de 2019
Emprenta digital SHA1: 3040c722faafa4d9dbbb5d603d0c393a87323f9a