Reforma Interior Dependències Casa Consistorial
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Anuncis
Data publicació a la web:
10 d'octubre de 2017
Arxius adjunts:
Anunci aprovació inicial (42 KB)
Data publicació a la web: 10 d'octubre de 2017
Emprenta digital SHA1: 7fdb88a244b0c3e6895a9f4267456c386a6f55f1