Resfaltat Trams Carrers i Condicionament Camins Rurals
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Anuncis
Data publicació a la web:
10 d'octubre de 2017
Arxius adjunts:
Anunci aprovació inicial (43 KB)
Data publicació a la web: 10 d'octubre de 2017
Emprenta digital SHA1: 93473663af485779639d100f5635d7980b6be9fc