Adquisició de béns immobles
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Anuncis
Data publicació a la web:
2 de desembre de 2016
Arxius adjunts:
Anunci adquisició béns immobles (42 KB)
Data publicació a la web: 2 de desembre de 2016
Emprenta digital SHA1: f483c79a782ebe57bd9e388b80f9a3ef65079453