Remodelació parcial enllumenat públic de Montuïri
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Anuncis
Data publicació a la web:
19 d'octubre de 2016
Arxius adjunts:
Anunci Adjudicació Remodelació parcial enllumenat públic de Montuïri (36 KB)
Data publicació a la web: 8 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: c54ff540b27132e0cf3c4f8e52e94ab8a4cbdfe0
Anunci aprovació inicial (44 KB)
Data publicació a la web: 19 d'octubre de 2016
Emprenta digital SHA1: f2e900145998fb80ea84da3422e53e681cc4eb46