Anunci licitació serveis Escola de Música
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
12 d'agost de 2016
Arxius adjunts:
Plec condicions tècniques Escola de Música (134 KB)
Data publicació a la web: 12 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 6d45a1d3cf9fec7f5af55da9da541f98b75dac20
Plec condicions administratives Escola de Música (181 KB)
Data publicació a la web: 12 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 49c44c1b073b6c2700b57b2cac8ba9de7179869e
Anunci licitació serveis Escola de Música (205 KB)
Data publicació a la web: 12 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 84b065b61661c9fa6b509138b2194a9242db88c4