Anunci licitació serveis Cementiri
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Negociat amb publicitat
Data publicació a la web:
12 d'agost de 2016
Arxius adjunts:
Anunci adjudicació definitiva serveis Cementiri (33 KB)
Data publicació a la web: 8 de novembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 898f892fc80c260466977bd76f7517c140850f35
Plec de condicions contactació serveis Cementiri (206 KB)
Data publicació a la web: 12 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 636d5b34099d183fa961f71605b13fcf48bbcaf6
Anunci licitació serveis Cementiri (205 KB)
Data publicació a la web: 12 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 7f20c1b30e6febb4acd32276054850507d5743f9