Recollida, Conducció i Drenatge d'aigües pluvials
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Anuncis
Data publicació a la web:
20 de juliol de 2016
Arxius adjunts:
Anunci adjudicació recollida, Conducció i Drenatge d'aigües pluvials (34 KB)
Data publicació a la web: 8 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: d254c6898ee0ef19a9cb3a9abe921fd595811996
Aprovació inicial Recollida, Conducció i Drenatge d'aigües pluvials (43 KB)
Data publicació a la web: 20 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: bceeb4e48cff20a33af6becdf238b4e9f1a1d9fa