Condicionament i Reasfaltat de Carrers
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Anuncis
Data publicació a la web:
20 de juliol de 2016
Arxius adjunts:
Anunci adjudicació Condicionament i Reasfaltat de Carrers (38 KB)
Data publicació a la web: 8 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: 3dfb61eaf7bd2150d96d1047cf35b0e422965cba
Anunci aprovació inicial Condicionament i Reasfaltat de Carrers (41 KB)
Data publicació a la web: 20 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: b8f77500c7aec17639cf6d7e4e38707ad7b187c7