Condicionament Camins Rurals
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Anuncis
Data publicació a la web:
20 de juliol de 2016
Arxius adjunts:
Anunci adjudicació Condicionament Camins Rurals (37 KB)
Data publicació a la web: 8 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: 2da7be7ca52acbfe859ea1a5beb940dd207a2204
Anunci aprovació inicial Condicionament Camins Rurals (39 KB)
Data publicació a la web: 20 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: 0cf744e13e7cf4dba9cb93d6ac874532c4850229