Condicionament i Reasfaltat del camí de Ca’n Joanot i camí Pelut
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
27 de maig de 2015
Arxius adjunts:
Anunci plec de condicions (88 KB)
Data publicació a la web: 23 d'octubre de 2015
Emprenta digital SHA1: 175b14c1e021bec0c95739838adf085bfa1a01c2
Anunci sobre l'aprovació inicial (117 KB)
Data publicació a la web: 27 de maig de 2015
Emprenta digital SHA1: a01d9df4d4fa3705b6f5f9b50d7221a66194b0f9