Proyecto eficiencia energética del alumbrado en el polideportivo Es Revolt
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
27 de maig de 2015
Arxius adjunts:
Anunci adjudicació Proyecto eficiencia energética del alumbrado en el polideportivo Es Revolt (34 KB)
Data publicació a la web: 8 de març de 2017
Emprenta digital SHA1: 2fa58671113e5fbb85d60bf31268b1db0e584ab4
Anunci sobre l'aprovació inicial (117 KB)
Data publicació a la web: 27 de maig de 2015
Emprenta digital SHA1: 2e8b9a253afd068586aab4e7683a0af70bd198e6