Contrato Condicionament camins rurals
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
11 de setembre de 2014
Arxius adjunts:
ANUNCI ADJUDICACIÓ DEFINITIVA CAMINS RURALS (88 KB)
Data publicació a la web: 11 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 2ee279b3db2ba963fe53d158c021a4e8cd2cd38c