Contrato Millora Enllumenat Públic
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
11 de setembre de 2014
Arxius adjunts:
ANUNCI ADJUDICACIÓ DEFINITIVA ENLLUMENAT (87 KB)
Data publicació a la web: 11 de setembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 838cd3e2de7942f982bbd4534d0af3d737fd149f